IT TRAINER CERTIFICATE

 

„IT Trainer Certificate” w kilku słowach…IT Treainer Certificate

Celem IT Trainer Certificate jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i projektowania szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoleń IT. IT Trainer Certificate to intensywne czterodniowe szkolenie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi podczas których poruszone zostaną kluczowe zagadnienia obejmujące praktykę profesjonalnego trenera. Uczestnicy nauczą się i przećwiczą wybrane metody pracy z grupą oraz zaprojektują własne szkolenie z ustaleniem celów i doborem odpowiednich technik pracy.

Szkolenie będzie przestrzenią do kompleksowego poznania metodyki prowadzenia szkoleń, zdobycia fundamentalnych kompetencji i pewności siebie w prowadzeniu procesu edukacyjnego. Program IT Trainer Certificate jest bogaty w przydatne narzędzia, techniki i metody, które wywodzą się z psychologii, coachingu, zarządzania.

Wysoki poziom praktyczności i interaktywności szkoleń sprawi, że uczestnicy będą mieli możliwość wspólnie pracować przez 32 godziny  w niepowtarzalnej i twórczej atmosferze.

 

Do kogo kierujemy szkolenie „IT Trainer Certificate”?

IT Trainer Certificate to szkolenie dla osób posiadających wiedzę techniczną (informatyczną) w zakresie rozwiązań IT (nowoczesnych technologii), które chcą nabyć kompetencji umiejętnej prezentacji swojej wiedzy oraz realizowania skutecznego procesu edukacyjnego.

Szkolenie będzie doskonałym elementem rozwoju dla:

 • informatyków pracujących w firmach/organizacjach,
 • programistów,
 • project manager IT,
 • freelancerów, którzy m.in. tworzą strony internetowe,
 • specjalistów IT zajmujących się obsługą klientów i wdrażaniem rozwiązań IT,
 • inżynierów,
 • trenerów wewnętrznych prowadzących szkolenia z IT, którzy potrzebują wzmocnić swoje kompetencje trenerskie.

 

Efekty i korzyści z udziału w szkoleniu „IT Trainer Certificate”

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • wiedział co decyduje o udanym szkoleniu,
 • znał specyfikę uczenia się dorosłych,
 • znał narzędzia i metody stosowane podczas szkoleń, z uwzględnieniem specyfiki szkoleń IT,
 • potrafił zastosować techniki zwiększające jakość uczenia się grupy na każdym etapie własnego szkolenia,
 • potrafił skutecznie zbudować własny autorytet i efektywnie wykorzystywać go w trakcie szkolenia,
 • potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę do stworzenia efektywnego szkolenia odpowiadającego na potrzeby swojej grupy docelowej,
 • potrafił pracować nad zaangażowaniem grupy i własnym podczas szkolenia,
 • pozna najczęściej spotykane trudne sytuacje w procesie edukacyjnym np. wynikających ze zróżnicowanego poziomu w grupie, z indywidualnych postaw uczestników oraz sposobami radzenia sobie w ww. sytuacjach,
 • wykazywał otwartość i pewność siebie w realizowanych przez siebie działaniach szkoleniowych.

 

Co nas wyróżnia?

 • IT Trainer Certificate zostało zaprojektowane na bazie naszych wieloletnich doświadczeń trenerskich, projektowych i wdrożeniowych.
 • Program został dopasowany do specyfiki szkoleń IT.
 • Gwarantujemy minimum teorii – maksimum praktyki, co oznacza odpowiedni dobór narzędzi, metod i technik mających praktyczny wymiar dla uczestników IT Trainer Certificate.
 • Szkolenia realizowane w ramach warsztatowej formuły zajęć, bogatej w różne formy dydaktyczne, które angażują uczestników szkolenia (dyskusje, wystąpienia).
 • Zindywidualizowana informacja zwrotna oraz wsparcie poszkoleniowe dla każdego uczestnika.
 • Wybrani absolwenci IT Trainer Certificate będą mogli podjąć współpracę z Pracownią Innowacji Społeczno-Gospodarczych Monika Lisiecka przy realizowanych i planowanych działaniach.

 

Program szkolenia „IT Trainer Certificate”

 

Dzień 1 – “Rola trenera podczas realizacji szkolenia z obszaru IT”

Zakres zagadnień:

 • Kompetencje trenera szkoleń IT
 • Wartości trenera i zasady etyki w pracy trenerskiej
 • Autorytet i wiarygodność trenera
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna trenera
 • Nawiązywanie i budowanie relacji z grupą
 • Przygotowanie trenera do wystąpień publicznych, w tym sztuka opanowania stresu
 • Odnajdywanie swojej specjalizacji i własnego stylu trenerskiego

 

Dzień 2 – “Ramy szkolenia i metodyka prowadzenia szkoleń”

Zakres zagadnień:

 • Modele uczenia się i metody kształcenia
 • Badanie potrzeb szkoleniowych grupy docelowej
 • Określanie celów szkoleniowych adekwatnych do potrzeb grupy docelowej
 • Typy grup szkoleniowych
 • Wpływ aspektów technicznych na efektywność szkolenia
 • Planowanie działań poszkoleniowych mających wzmocnić zdobytą wiedzę i umiejętności
 • Kryteria decydujące o sukcesie szkolenia

 

Dzień 3 – “Metody pracy z grupą i dobór narzędzi w pracy trenera IT”

Zakres zagadnień:

 • Dynamika procesu procesu grupowego
 • Narzędzia trenerskie i gry szkoleniowe
 • Metody angażujące grupę podczas szkolenia
 • Metody szkoleniowe i ich zastosowanie w szkoleniach IT
 • Narzędzie coachingowe budujące partnerską atmosferę podczas szkoleń
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

 

Dzień 4 – “Planowanie i projektowanie szkoleń IT”

Zakres zagadnień:

 • Struktura projektu szkoleniowego
 • Formułowanie i określanie celów szkolenia IT
 • Dobór metod szkoleniowych i ćwiczeń z uwzględnieniem specyfiki szkolenia IT
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Efektywne zarządzanie czasem szkoleniowym
 • Techniki weryfikacji zrealizowanego szkolenia i ich zastosowanie
 • Etiuda szkoleniowa – praca nad własnym programem szkoleniowym

 

Warunki udziału w szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: łącznie 4 dni (32 godzin zegarowych)

Miejsca realizacji szkoleń otwartych:

 • Poznań.

Grupa szkoleniowa: max. 10-osobowej grupie.

Cena udziału w szkoleniu otwartym „IT Trainer Certificate”: udział 1 uczestnika: 2400 zł netto + 23% VAT

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez profesjonalne trenerki.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 • Lunch dla uczestników szkolenia.
 • Certyfikat „IT Trainer Certificate” ukończenia szkolenia wraz informacją o zakresie merytorycznym szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie 2 osoby na szkolenie IT Trainer Certificate – 10% rabatu.

ZAMÓW SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zamówienie szkolenia zamkniętego dotyczy organizacji, która zbierze grupę liczącą min. 8 osób.

Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z klientem.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować drogą e-mailową na adres: pracowniainnowacji@gmail.com

 

Oferujemy również wsparcie poszkoleniowe

 

 • Sesje mentorskie dla Trenerów
 • Superwizje dla Trenerów
 • Sesje mentorskie/ coachingowe przy obsłudze klienta rozwiązań IT
 • Wsparcie przy obsłudze klienta w ramach wdrażania rozwiązań IT w organizacji

PRACA ZDALNA Z NARZĘDZIAMI GOOGLE

„” w kilku słowachZdalna praca z narzędziami Google

Program szkolenia

Do kogo kierujemy szkolenie „”?

 • d

Korzyści z udziału w szkoleniu „”

 • zdobycie wiedzy

Program szkolenia „”

Dzień 1 – “”

Zakres zagadnień:

 • Zasady

Warunki udziału w szkoleniu

Czas trwania szkolenia: łącznie 1 dni (8 godzin zegarowych)

Miejsca realizacji szkoleń otwartych:

 • Poznań.

Grupa szkoleniowa: max. 10-osobowej grupie.

Cena udziału w szkoleniu otwartym „…”: udział 1 uczestnika: 230 zł netto + 23% VAT

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez profesjonalne trenerki.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 10% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej liczby osób.

ZAMÓW SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zamówienie szkolenia zamkniętego dotyczy organizacji, która zbierze grupę liczącą min. 6 osób.

Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z klientem.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować drogą e-mailową na adres: pracowniainnowacji@gmail.com

Oferujemy również wsparcie poszkoleniowe

MOBILNE URZĄDZENIA DLA AKTYWNYCH SENIORÓW

„..” w kilku słowachMOBILNE URZADZENIA DLA AKTYWNYCH SENIOROW

Program szkolenia

Do kogo kierujemy szkolenie „…”?

Korzyści z udziału w szkoleniu „…..”

Program szkolenia „”

Dzień 1 – 

Zakres zagadnień:

Dzień 2 – “

Zakres zagadnień:

 • \

Warunki udziału w szkoleniu

Czas trwania szkolenia: łącznie 4 dni (16 godzin zegarowych)

Miejsca realizacji szkoleń otwartych:

 • Poznań.

Grupa szkoleniowa: max. 8 osób

Cena udziału w szkoleniu otwartym „…”: udział 1 uczestnika: 200 zł netto + 23% VAT

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez profesjonalne trenerki.
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

ZAMÓW SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zamówienie szkolenia zamkniętego dotyczy organizacji, która zbierze grupę liczącą min. 6 osób.

Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z klientem.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować drogą e-mailową na adres: pracowniainnowacji@gmail.com

IT SKILLS LAB

W kilku słowach o IT Skills Lab…

.


IT SKILLS LAB

Poznaj szkolenia, które oferujemy w ramach IT Skills Lab

Dodatkowo w ramach IT Skills Lab można zamówić:

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close