OPEN MIND

obraz i metafora w pracy psychologa

 

„Open Mind” w kilku słowachOPEN MND

Program szkolenia „Open Mind” został oparty na metodyce pracy z przekonaniami według zasad Racjonalnej Terapii Zachowania oraz międzynarodowej metodyce pracy na zdjęciach, obrazie oraz metaforze Points of You.

Szkolenia prowadzone są w formule 2-dniowego zjazdu trwającego łącznie 16 godzin zegarowych. Realizowane są w oparciu o autorską metodę pracy stworzoną przez Monikę Lisiecką i Patrycję Frania.

Autorki metody są doświadczonymi trenerkami i coachami, posiadają międzynarodowy certyfikat ICF i międzynarodowy certyfikat Trenera Points of You.

 

Do kogo kierujemy szkolenie „Open Mind”?

 • psychologów pracujących z indywidualnym klientem,
 • psychologów prowadzących sesje grupowe,
 • psychoterapeutów,
 • psychiatrów.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu „Open Mind”

 • zdobycie wiedzy z zakresu planowania i rozwijania ścieżki zawodowej przy użyciu obrazu i metafory,
 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu pracy z przekonaniami i emocjami (swoimi oraz klienta),
 • wypracowanie narzędzi coachingowych do pracy z klientem,
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie stosowanych narzędzi w praktyce psychologa,
 • zdobycie umiejętności wzmacniających kształtowanie bezpiecznej relacji podczas pracy z klientem,
 • certyfikat ukończenia szkolenia wraz informacją o zdobytych kompetencjach,
 • materiały szkoleniowe zawierające:
  • modele i pytania coachingowe do wykorzystania w codziennej pracy,
  • metodykę pracy z obrazem i metaforą.

 

Program szkolenia „Open Mind”

 

Dzień 1 – “Obraz i metafora w pracy psychologa – ćwiczenia z wybranymi narzędziami”

Zakres zagadnień:

 • Zasady pracy na zdjęciach, metaforze i projekcji,
 • Przegląd narzędzi przeznaczonych do pracy na obrazie i metaforze,
 • Wprowadzenie do Points od You,
 • Zastosowanie The Coaching Game w pracy indywidualnej i grupowej,
 • Praca indywidualna i grupowa za pomocą Punctum,
 • Wykorzystanie obrazu i metafory w ramach pracy z klientem,
 • Projektowanie ćwiczeń rozwojowych przy uwzględnieniu obrazu, metafory oraz pytań coachingowych.

 

Dzień 2 – “Praca z wartościami, emocjami i przekonaniami”

Zakres zagadnień:

 • Wykorzystanie obrazu i metafory w rozmowie z klientem,
 • System wartości psychologa a klienta,
 • Praca z przekonaniami według zasad Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Zdrowa semantyka (wpływ słów na nasze emocje i działania) zasady, czynniki pracy z grupą – ujęcie systemowe,
 • Praca z własnymi emocjami w ujęciu teorii systemowej rodzin,
 • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • Motywacja i nadzieja w procesie zmiany,
 • Emocje w podczas pracy z klientem.

 

Warunki udziału w szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: łącznie 2 dni (16 godzin zegarowych)

Miejsca realizacji szkoleń otwartych:

 • Poznań,
 • Wrocław.

Grupa szkoleniowa: max. 14-osobowej grupie.

Cena udziału w szkoleniu otwartym „Open Mind”: udział 1 uczestnika: 990 zł netto + 23% VAT

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez profesjonalne trenerki.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 • Lunch dla uczestników szkolenia.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wraz informacją o zdobytych kompetencjach.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 10% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej liczby osób.

ZAMÓW SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zamówienie szkolenia zamkniętego dotyczy organizacji, która zbierze grupę liczącą min. 6 osób.

Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z klientem.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować drogą e-mailową na adres: pracowniainnowacji@gmail.com

 

Oferujemy również wsparcie poszkoleniowe

 

 • Sesje mentorskie stosowania obrazu i metafory w pracy zawodowej dla wszystkich zainteresowanych osób
 • Superwizja dla uczestników szkoleń w ramach Szkoły Obrazu i Metafory
 • Sesje coachingowe indywidualne/ grupowe z zastosowaniem obrazu i metafory
 • Zajęcia pokazowe

KARIERA 2.0

obraz i metafora jako narzędzie pracy doradcy zawodowego i działu HR

 

„Kariera 2.0” w kilku słowachKARIERA 2.0

Program szkolenia „Kariera 2.0” został oparty na metodyce pracy z przekonaniami według zasad Racjonalnej Terapii Zachowania oraz międzynarodowej metodyce pracy na zdjęciach, obrazie oraz metaforze Points of You.

Szkolenia prowadzone są w formule 2-dniowego zjazdu trwającego łącznie 16 godzin zegarowych. Realizowane są w oparciu o autorską metodę pracy stworzoną przez Monikę Lisiecką i Patrycję Frania.

Autorki metody są doświadczonymi trenerkami i coachami, posiadają międzynarodowy certyfikat ICF i międzynarodowy certyfikat Trenera Points of You.

 

Do kogo kierujemy szkolenie „Kariera 2.0”?

 • doradców zawodowych pracujących w PUP i agencjach zatrudnienia,
 • coachów,
 • trenerów,
 • rekruterów,
 • doradców zajmujących się aktywizacją zawodową,
 • freelancerów poszukujących narzędzi do planowania swojej kariery.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu „Kariera 2.0”

 • zdobycie wiedzy z zakresu planowania i rozwijania ścieżki zawodowej przy użyciu obrazu i metafory,
 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu pracy z przekonaniami (swoimi, klienta, pracowników),
 • wypracowanie narzędzi coachingowych do pracy z klientem/pracownikiem,
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego i pracy w dziale HR,
 • zdobycie umiejętności wzmacniających kształtowanie bezpiecznej relacji podczas pracy z klientem /pracownikiem,
 • certyfikat ukończenia szkolenia wraz informacją o zdobytych kompetencjach,
 • materiały szkoleniowe zawierające:
  • modele i pytania coachingowe do wykorzystania w codziennej pracy,
  • metodykę pracy z obrazem i metaforą.

 

Program szkolenia „Kariera 2.0”

 

Dzień 1 – “Obraz i metafora w pracy doradcy zawodowego – ćwiczenia z wybranymi narzędziami”

Zakres zagadnień:

 • Zasady pracy na zdjęciach, metaforze i projekcji,
 • Przegląd narzędzi przeznaczonych do pracy na obrazie i metaforze,
 • Wprowadzenie do Points od You,
 • Zastosowanie The Coaching Game w pracy indywidualnej i grupowej,
 • Praca indywidualna i grupowa za pomocą Punctum,
 • Wykorzystanie obrazu i metafory w ramach rekrutacji,
 • Projektowanie ćwiczeń rozwojowych przy uwzględnieniu obrazu, metafory oraz pytań coachingowych.

 

Dzień 2 – “Planowanie kariery zawodowej oraz praca w zgodzie z wartościami i przekonaniami”

Zakres zagadnień:

 • Wykorzystanie obrazu i metafory w planowaniu i realizowaniu ścieżki zawodowej,
 • Przekonania, które wzmacniają w rozwijaniu kariery,
 • Ćwiczenia związane w ekologią celu zawodowego,
 • Kształtowanie wiarygodności i odpowiedzialności pracownika,
 • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • Motywacja i nadzieja w procesie zmiany,
 • Emocje w środowisku zawodowym.

 

Warunki udziału w szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: łącznie 2 dni (16 godzin zegarowych)

Miejsca realizacji szkoleń otwartych:

 • Poznań,
 • Wrocław.

Grupa szkoleniowa: max. 14-osobowej grupie.

Cena udziału w szkoleniu otwartym „Kariera 2.0”: udział 1 uczestnika: 980 zł netto + 23% VAT

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez profesjonalne trenerki.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 • Lunch dla uczestników szkolenia.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wraz informacją o zdobytych kompetencjach.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 10% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej liczby osób.

ZAMÓW SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zamówienie szkolenia zamkniętego dotyczy organizacji, która zbierze grupę liczącą min. 6 osób.

Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z klientem.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować drogą e-mailową na adres: pracowniainnowacji@gmail.com

 

Oferujemy również wsparcie poszkoleniowe

 

 • Sesje mentorskie stosowania obrazu i metafory w pracy zawodowej dla wszystkich zainteresowanych osób
 • Superwizja dla uczestników szkoleń w ramach Szkoły Obrazu i Metafory
 • Sesje coachingowe indywidualne/ grupowe z zastosowaniem obrazu i metafory
 • Zajęcia pokazowe

NAUCZYCIEL JUTRA

obraz i metafora w pracy nauczyciela


„Nauczyciel jutra” w kilku słowachNauczyciel jutra1

Program szkolenia „Nauczyciel jutra” został oparty na systemowej teorii pracy z grupą, metodyce pracy z przekonaniami według zasad Racjonalnej Terapii Zachowania oraz międzynarodowej metodyce pracy na zdjęciach, obrazie oraz metaforze Points of You.

Szkolenia prowadzone są w formule 2-dniowego zjazdu trwającego łącznie 16 godzin zegarowych. Realizowane są w oparciu o autorską metodę pracy stworzoną przez Monikę Lisiecką i Patrycję Frania. Autorki metody są doświadczonymi trenerkami i coachami, posiadają międzynarodowy certyfikat ICF i międzynarodowy certyfikat Trenera Points of You.

Wieloletnie doświadczenie autorek szkolenia, wypływające z realizowanych szkoleń i sesji coachingowych (również z grupami nauczycieli ze wszystkich szczebli edukacji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej) w kraju i za granicą umożliwiło sfomułowanie koncepcji programu szkolenia, którego kluczowym przesłaniem jest wyposażenie nauczycieli w praktyczną i specjalistyczną wiedzę, zaawansowane narzędzia z obszaru coachingu i psychologii do samorozwoju oraz pracy z uczniami.

 

Do kogo kierujemy szkolenie „Nauczyciel jutra”?

 • nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • pracowników placówek państwowych, prywatnych oraz edukatorów domowych,
 • wychowawców klas oraz opiekunów świetlic szkolnych,
 • pedagogów i psychologów szkolnych,
 • opiekunów samorządów uczniowskich, kółek zainteresowań.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu „Nauczyciel jutra”

 • zdobycie wiedzy z zakresu systemowego ujęcia poszczególnych problemów, uwzględniające kontekst sytuacyjny,
 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu pracy z przekonaniami (swoimi, rodziców i uczniów),
 • wypracowanie narzędzi coachingowych do pracy z uczniami i wychowankami,
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania konfliktów
  i sporów w przestrzeni szkolnej,
 • zdobycie umiejętności wzmacniających kształtowanie bezpiecznej relacji podczas pracy z uczniami i rodzicami,
 • certyfikat ukończenia szkolenia wraz informacją o zdobytych kompetencjach,
 • materiały szkoleniowe zawierające:
  • modele i pytania coachingowe do wykorzystania w codziennej pracy,
  • metodykę pracy z obrazem i metaforą,
  • techniki trenerskie, które bazują na Racjonalnej Terapii Zachowania i Porozumieniu Bez Przemocy (NVC).

 

Program szkolenia „Nauczyciel jutra”

 

Dzień 1 – “Obraz i metafora w pracy z uczniem – ćwiczenia z wybranymi narzędziami”

Zakres zagadnień:

 • Zasady pracy na zdjęciach, metaforze i projekcji,
 • Przegląd narzędzi przeznaczonych do pracy na obrazie i metaforze,
 • Wprowadzenie do Points od You,
 • Zastosowanie The Coaching Game w pracy indywidualnej i grupowej,
 • Praca indywidualna i grupowa za pomocą Punctum,
 • Wykorzystanie obrazu i metafory w ramach planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia,
 • Projektowanie ćwiczeń rozwojowych przy uwzględnieniu obrazu, metafory oraz pytań coachingowych.

 

Dzień 2 – “Porozumienie bez przemocy (NVC) i teoria systemowa w kontekście pracy z uczniem”

Zakres zagadnień:

 • Sposoby budowania relacji z uwzględnieniem emocji i potrzeb swoich i drugiej ,
 • Umiejętność asertywnej komunikacji,
 • Licz się ze słowami – zdrowa semantyka (wpływ słów na nasze emocje i działania) zasady, czynniki pracy z grupą – ujęcie systemowe,
 • Kształtowanie wiarygodności i odpowiedzialności nauczyciela w relacji z uczniami
 • Budowanie autorytetu – wyznaczniki, zasady postępowania (w tym techniki autoprezentacji),
 • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • Edukacja i re-edukacja emocjonalna: uczenie się i przeuczanie reakcji emocjonalnych,
 • Motywacja i nadzieja w procesie zmiany,
 • Praca z własnymi emocjami w ujęciu teorii systemowej rodzin.

 

Warunki udziału w szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: łącznie 2 dni (16 godziny zegarowe)

Miejsca realizacji szkoleń otwartych:

 • Poznań,
 • Wrocław.

Grupa szkoleniowa: max. 14-osobowej grupie.

Cena udziału w szkoleniu otwartym „Nauczyciel jutra”: udział 1 uczestnika: 950 zł netto + 23% VAT

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez profesjonalne trenerki.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 • Lunch dla uczestników szkolenia.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia wraz informacją o zdobytych kompetencjach.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 10% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej liczby osób.

ZAMÓW SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Zamówienie szkolenia zamkniętego dotyczy organizacji, która zbierze grupę liczącą min. 6 osób.

Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z klientem.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować drogą e-mailową na adres: pracowniainnowacji@gmail.com

 

Oferujemy również wsparcie poszkoleniowe

 

 • Sesje mentorskie stosowania obrazu i metafory w pracy zawodowej dla wszystkich zainteresowanych osób
 • Superwizja dla uczestników szkoleń w ramach Szkoły Obrazu i Metafory
 • Sesje coachingowe indywidualne/ grupowe z zastosowaniem obrazu i metafory
 • Zajęcia pokazowe

Szkoła obrazu i metafory

 

W kilku słowach o Szkole Obrazu i Metafory

Główną przesłanką powstania Szkoły jest stworzenie przestrzeni do twórczego doświadczania i rozwoju swojego warsztatu pracy z obrazem i poprzez obraz w połączeniu ze znanymi narzędziami, metodami pracy w różnych obszarach działania z ludźmi ze środowisk biznesowych, projektowych, szkolnych, pedagogicznych, psychologicznych, na terapeutycznych kończąc.

 

Obszary zastosowania obrazu i metaforySzkola obrazu i metafory

 • Edukacja i szkolenia
 • Coaching
 • Psychologia
 • Motywacja
 • Twórczość
 • Efektywność
 • Zarządzanie
 • Planowanie
 • Integracja i współpraca
 • Komunikacja
 • Samorozwój
 • Sprzedaż

 

Twórcy Szkoły Obrazu i Metafory

Szkoła Obrazu i Metafory to projekt rozwojowy, który został zainspirowany przez 3 Certyfikowane Trenerki Points of You:

 • Monikę Lisiecką – która wykorzystuje obraz i metaforę do pracy z młodzieżą, w zarządzaniu zespołem, rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, tworzeniu pomysłów biznesowych i projektowych,
 • Patrycję Frania-Seniuk – która obraz i metaforę używa podczas rozmów z córkami, szkoleń z relacji w małżeństwie i rodzinie, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
 • Annę Śliwińską-Sączek – która uwielbia z obrazu i metafory tworzyć wariacje warsztatowo – rozwojowe w pracy z zespołami, sportowcami, menadżerami, sprzedawcami i przedsiębiorcami.

Każda z trenerek posiada bogate doświadczenie trenerskie i coachingowe, które daje przestrzeń do łączenia różnych narzędzi i technik edukacyjnych oraz szkoleniowych z grami Points of You w różnych aspektach funkcjonowania firm, organizacji pozarządowych, szkołach i w pracy rozwojowej zespołów i indywidualnych osób.

 

Poznaj szkolenia, które oferujemy w ramach Szkoły Obrazu i Metafory

 1. „Nauczyciel jutra – obraz i metafora w pracy nauczyciela”
 2. „Kariera 2.0 – obraz i metafora w pracy doradcy zawodowego i HR”
 3. „Open Mind – obraz i metafora w pracy psychologa”

 

Dodatkowo w ramach Szkoły Obrazu i Metafory można zamówić:

 • Sesje mentorskie stosowania obrazu i metafory w pracy zawodowej dla wszystkich zainteresowanych osób
 • Superwizja dla uczestników szkoleń w ramach Szkoły Obrazu i Metafory
 • Sesje coachingowe indywidualne/ grupowe z zastosowaniem obrazu i metafory
 • Zajęcia pokazowe

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close